ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Яслена група "Мечета"

  • Веселка Маджунова - Станчева - медицинска сестра
  • Галя Георгиева - медицинска сестра
  • Маринела Кралева - медицинска сестра
  • Христинка Бресковска - помощник-възпитател