ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ЧЕТВЪРТА ГРУПА "СЛЪНЧИЦЕ", ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗОРА" В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "МНОГОЗНАЙКО"

ДЕЦА ОТ ЧЕТВЪРТА Б ГРУПА „СЛЪНЧИЦЕ” ВЗЕХА АКТИВНО УЧАСТИЕ  В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МНОГОЗНАЙКО” – „ОБИЧАМ ДА СМЯТАМ” И „ОБИЧАМ ДА РИСУВАМ” – ЕСЕНЕН КРЪГ.

 СЛЕД ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ БЯХА УДОСТОЕНИ С ГРАМОТИ И МЕДАЛИ

 В СЪСТЕЗАНИЕТО „ОБИЧАМ ДА СМЯТАМ”:

 1. ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВА – първо място – грамота и златен медал
 2. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА – първо място – грамота и златен медал
 3. АЛЕКСАНДЪР ЛИНЕВ – второ място – грамота и медал
 4. БОРИС ТУГОВ - трето място – грамота и медал
 5. ВЕЛИЗАР ИВАНОВ – грамота за участие
 6. ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА - второ място – грамота и медал
 7. ВИОЛЕТА ДИМОВА – трето място – грамота и медал
 8. ДАРИЯ КРЪСТЕВА - второ място – грамота и медал
 9. ДИМИТЪР ДЖОГЛОВ - второ място – грамота и медал
 10. ИЗАБЕЛА МУТАФЧИЕВА - второ място – грамота и медал
 11. ЙОАНА БУРГОВА - грамота за участие
 12. ТЕА МАРКОВА - второ място – грамота и медал

 

В СЪСТЕЗАНИЕТО „ОБИЧАМ ДА РИСУВАМ”:

 1. ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВА – първо място – грамота и златен медал
 2. АНГЕЛ КОЧЕВ – трето място – грамота и медал
 3. ВЕЛИЗАР ИВАНОВ – грамота за участие
 4. ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА - второ място – грамота и медал
 5. ВИОЛЕТА ДИМОВА – трето място – грамота и медал
 6. ДАРИЯ КРЪСТЕВА - второ място – грамота и медал
 7. ЕЛЕОНОРА МИХАЙЛОВА - второ място – грамота и медал
 8. ЕЛИЦА НЕДЯЛКОВА - второ място – грамота и медал
 9. ИЗАБЕЛА МУТАФЧИЕВА - второ място – грамота и медал
 10. ЙОАНА БУРГОВА - трето място – грамота и медал
 11. МАКСИМ ПЕТКОВ - трето място – грамота и медал
 12. МАРИНА ДАСКАЛОВА - второ място – грамота и медал
 13. РОСИЦА СИНАПОВА - второ място – грамота и медал
 14. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА – второ място – грамота и медал