ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Участие във втори национален форум за предучилищно образование на 17.02.23 год. в гр. София"Градивни частици на бъдещето" !