ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Важна информация!

Скъпи родители,

Във връзка с обявеното от министъра на здравеопазването преустановяване на дейността на детските градини и невъзможността да се осъществи присъствие на децата в детските заведения, след Заповед на министъра на образованието педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото е възможно, от разстояние в електронна среда, чрез използване на информационни и комуникационни технологии и с участието на родителите.

За да не губим връзката с вашите деца, ние педагозите от ДГ "Зора", решихме да предоставим на Вас и вашите деца планираните за следващите дни педагогически ситуации и игри. Още повече, че използваните от нас електронни ресурси са със свободен достъп.

Това не би могло да стане без подкрепата и активното участие на родителите. Отчитайки факта, че е невъзможна онлайн връзка с всички деца и родители по едно и също време, учителките ще изпращат в групите планираните дейности без да е задължително децата да показват обратно резултати. Разбира се, който желае, би могъл да се похвали с постиженията си, когато разполагате с необходимото време.

За да се осъществи този контакт е необходимо да попълните Заявление, което ще качим в сайта.

Тези от Вас, които имат възможност, може да го попълнят, разпечатат и изпратят на ел. пощи на ДГ "Зора": zora@dg.plovdiv.bg или cdgiskra@abv.bg . Които обаче нямат тази възможност, може да го попълнят в детската градина.

Знаем, че това няма да замени най-важното, общуването между децата, когато сме заедно. Но ще разнообрази ежедневието на децата вкъщи.

И дано по-скоро се съберем всички заедно!

Бъдете здрави! Обичаме Ви!

Прикачени документи

Заявление