ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Важно!

Скъпи родители!

Във връзка с усложнената обстановка от Ковид-19 и Заповед № РД 09-3213/ 13.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Ви уведомяваме, че децата от Трета и Четвърта ПГ могат да отсъстват от детска градина, като отсъствията ще се считат за такива по уважителни причини. Необходимо е да се подаде заявление до директора, което прилагаме в тази публикация.

Заявлението може да бъде подадено и по електронен път на имейла на ДГ "Зора" - zora@dg.plovdiv.bg

Бъдете здрави!