ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Познавателни книжки

През Учебната 2020-202 година по-голяма част от педагогическият екип работи с децата по познавателните книжки, електронно четимите варианти и електронните ресурси "Аз съм в детската градина"на Издателство "Изкуства": 

Първа Б група, Втора А и Втора Б групи, Трета А, Трета Б, Трета Вподготвителни групи и Четвърта Бподготвителна група

Тъй-като все още електронно четимите книжки и електронните ресурси са със свободен достъп, който желае може да се запознае с тях, а при отсъствие на детето от детска градина и да следите пропуснатите ситуации.

Електронни ресурси:

Четвърта А група– познавателни книжки и електронно четими издания /свободен достъп/ -  „Моливко – играя и зная“ на Издателство „Слово“ 

Интерактивни игри „Моливко – играя и зная“ /свободен достъп/

Първа А група – познавателни помагала и електронни книжки от поредицата „Чуден свят“ на Издателство „Просвета“