ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Екип

Директор – Дора Господинова Янева

1. Пепа Стоилова - главен учител

2. Диана Войнова - старши учител

3. Диана Павлова - старши учител

4. Ваня Джарова - старши учител

5. Цонка Ташкова - старши учител

6. Снежана Хатинска - старши учител

7. Теодора Добрева - старши учител

8. Десислава Йорданова - старши учител

9. Албена Кирева - старши учител

10. Женя Петкова - учител ДГ

11. Иванка Илиева - помощник-възпитател

12. Маргарита Делчева - помощник-възпитател

13. Марияна Вълчева - помощник-възпитател

14. Мария Михайлова - помощник-възпитател

15. Розанка Иванова - помощник-възпитател

16. Христина Бресковска - помощник-възпитател

 

Административен и друг персонал

1. Пенка Коджабашева - АС

2. Атанаска Мангелова - Домакин/Работник кухня

3. Севдалина Агова - Готвач

4. Йорданка Борисова - Помощник готвач

5. Недялко Коджабашев - огняр

6. Стойчо Колев - РПС

Медицински сестри Яслена група

1. Веселка Станчева

2. Галя Георгиева

3. МаринелаКралева

Медицинска сестра ДГ – Ани Григорова

 

ДГ „ЗОРА”, ул.„ПАГАНИНИ”1

1.Генка Гемеджийска - главен учител

2.Иванка Радева - старши учител

3.Милена Трайкова - старши учител

4.Цветелина Стефанова - старши учител

5. Мариана Загорчева - старши учител

6. Милена Георгиева - старши учител

7.Анна Кънева - учител ДГ

8. Елионора Петрова - учител ДГ

9.Йорданка Питикова - помощник-възпитател

10.Стойка Червенкова - помощник-възпитател

11.Павлина Петкова - помощник-възпитател

12.Иванка Калпошанова - помощник-възпитател

 

Административен и друг перонал:

  1. Николина Калайджиева - ЗАС
  2. Ана Стойнова - готвач
  3. Стоянка Маринова - помощник готвач
  4. Коста Костов - огняр

 

Медицинска сестра ДГ – Евелина Лукова

 

Друг педагогически персонал за двете сгради

1. Надежда Митрова - учител по музика

2. Снежана Милковски - логопед