ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Обучения

ТЕМА  на обучението:  „ПЪРВА  ДОЛЕКАРСКА  ПОМОЩ “

НАИМЕНОВАНИЕ  на обучителната организация:   Тренинг и обучителен център "Щастие"

БРОЙ  ОБУЧАЕМИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ: 12

ДАТА  на провеждане на присъствения модул:  16-17.12.2023г.

МЯСТО  на провеждане: комплекс „Алкемист“ – с. Белащица, Пловдивска област

Присъден  по  1 квалификационен кредит

 

ТЕМА  на обучението:  АРТПЕДАГОГИКА

НАИМЕНОВАНИЕ  на обучителната организация:   ЕВРОКЛАС -КОНСУЛТ

ЛЕКТОР:  проф. д-р Пепа Митева

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 академични часа

БРОЙ  ОБУЧАЕМИ  СПЕЦИАЛИСТИ:  18

ДАТИ  на провеждане на присъствения модул:  25-26.11.2023г.

ДАТИ на неприсъствено провеждане: 27.11.23г. – 06.12.23г.

ФОРМА на провеждане:   Частично-присъствена

МЯСТО  на провеждане на присъствения модул:  гр. Пещера,  Хотел „Домейн”

Присъден  по  1 квалификационен кредит

 

 

ТЕМА  на обучението:  „ПЪРВА  ДОЛЕКАРСКА  ПОМОЩ “

НАИМЕНОВАНИЕ  на обучителната организация:   АКАДЕМИЯ ПЪРВА ПОМОЩ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 16 академични часа

БРОЙ  ОБУЧАЕМИ  СПЕЦИАЛИСТИ: 13

ДАТА  на провеждане на присъствения модул:  04.02.2023г.

ФОРМА на провеждане:    Присъствена/12часа/  и  Дистанционна /4часа/

МЯСТО  на провеждане на присъствения модул:  ДГ „ЗОРА” , ул. „Паганини” 1

Присъден  по  1 квалификационен кредит

 

Тема на обучението: „Позитивна  работа в  екип . Тиим  билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната  мотивация  и емпатията  на колектива. “

Период на провеждане:  17-20.12.2022г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  16 академични часа 

Присъден  по  1 квалификационен кредит

Брой педагогически специалисти:  15

Наименование на обучителната организация:  Тренинг и обучителен център „ЩАСТИЕ” ЕООД

Форма  на провеждане:  Частично  присъствена 

 

Тема на обучението: „Иновативни методи при  управление и  развитие на човешките ресурси  в системата  на  предучилищното и  училищното  образование. “

Период на провеждане:  05 - 06.12.2022г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  16 академични часа 

Присъден  по  1 квалификационен кредит

Брой педагогически специалисти:  1 / Директор/

Наименование на обучителната организация:  ПУ „Паисий Хилендарски“, Департамент за квалификация и професионално развитие  на  педагогическите специалисти.

Форма  на провеждане:  Частично присъствена

 

Тема на обучението: „Музиката и  играта  в предучилищното образование. “

Период на провеждане:  26 - 27.11.2022г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  16 академични часа 

Присъден  по  1 квалификационен кредит

Брой педагогически специалисти:  1 / Учител по музика/

Наименование на обучителната организация:  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Департамент за езикова и специализирана подготовка

Форма на провеждане:  Дистанционна