ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

За родителите

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с епидемиологичната обстановка и наложените мерки Ви уведомяваме, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция или EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.

Сумата се превежда с точност до стотинка, без да се закръгля!

Сметка на ДГ "Зора", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД, клон Пловдив
IBAN: BG36IORT73753102600100
BIC: IORTBGSF

Основание за плащане: такса за м.................., 2020г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия и групата на детето 
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ "Зора": zora@dg.plovdiv.bg или cdgiskra@abv.bg, както и на тел. 032 643 087, 032/643-142. След направения превод, Ви молим да изпратите платежното нареждане на електронната поща.

Благодарим Ви за съдействието!