ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Допълнителни дейности

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ МАЛКИ ВЪЗПИТАНИЦИ ДЕЙНОСТИ И ЗАНИМАНИЯ, КОИТО СА ИЗВЪН ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ:

  • НАРОДНИ ТАНЦИ – Заниманията се провеждатдва пъти седмично от хореографи към ЕТ „Данивер“:Пламена Йорданова/за децата на ул. „Д-р Н. Ковачев“7/ и Петя Атанасова/за адрес „Паганини“1/. Децата научават основни стъпки на най-популярните български народни танци и хора, поднесени и адаптирани за тяхната възраст. Запознават се с основите от богатата ритмика на българския фолклор, участват активно в пресъздаване на народни обичаи с характерните за тях танци.
  • МОДЕРНИ ТАНЦИ - Заниманията се провеждатдва пъти седмично от хореографи към ЕТ „Данивер“: Пламена Плачкова /за адрес ул. „Д-р Н. Ковачев“7/и Нели Иванова /за адрес „Паганини“1/. Целта е у децата да се развият елементарни метро-ритмични познания, стойка на тялото, пластичност и чувство за естетика.Хореографията на танцовите съчетания за децата е съобразена с общите им физически и психо-ритмични характеристики, характерни за тази възраст.Запознават с основни стъпки на модерни танци и модерен балет.
  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Заниманията се провеждатдва пъти седмично от квалифицирани учители по езика към ЕТ „Данивер“: Милена Върбинска -Станков /за адрес ул. „Д-р Н.Ковачев“7/и Живка Михайлова /за адрес „Паганини“1/. Децата се обучават по специално подготвен учебник „Little Star”. Учебният материал съчетава езиковото забавление и езиковата култура, представени във формата на подходящи за детската възраст стихчета, песни, словесни игри, диалози и картинки за оцветяване. Правилното фонетично поднасяне на подбрани английски думи и изрази е съчетано с интересни за децата картинни форми.
  • ФУТБОЛ -Тренировките с децата се провеждат два пъти в седмицата от квалифицирани треньори по футбол – към „Пловдив старс“- ИванКараманов /за децата на ул. „Д-р Н. Ковачев“7/ и към ФА „Супер Старс“ –Васил Димитров/за адрес „Паганини“1/. Предлагат се съобразени с възрастта на децата тренировки, упражнения и игри, които създават трайно положително отношение към спортните занимания.В края на учебната година се провеждат футболни турнири между отборите на детските градиникъм съответните футболни школи.
  • ЛОГОПЕД – Към детската градина е назначен логопед - по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По индивидуален график - два пъти седмично с децата, за които има необходимост и изразено желание от страна на родителите, се осъществява допълнителна логопедична подкрепа отдипломиран педагогически специалист - логопед и психолог г-жа СнежанаМилковски.
  • ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ – Един път месечно пред децата се изнасят различни детски театрални, куклени или циркови представления.
  • ЕКСКУРЗИИ – През месец май по традиция се организират еднодневни екскурзии до различни дестинации, интересни за децата.