ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Допълнителни дейности

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРА“, ГРАД ПЛОВДИВ ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ МАЛКИ ВЪЗПИТАНИЦИ ДЕЙНОСТИ И ЗАНИМАНИЯ, КОИТО СА ИЗВЪН ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПРОГРАМА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ: 

  • НАРОДНИ ТАНЦИ Заниманията се провеждат два пъти седмично от хореографи към ЕТ „Данивер“: Пламена Йорданова /за децата на ул. „Д-р Н.Ковачев“7/ и Петя Атанасова /за адрес „Паганини“1/.

Децата научават основни стъпки на най-популярните български народни танци и хора, поднесени и адаптирани за тяхната възраст. Запознават се с основите от богатата ритмика на българския фолклор, участват активно в пресъздаване на народни обичаи с характерните за тях танци.

  • МОДЕРНИ ТАНЦИ - Заниманията се провеждат два пъти седмично от хореографи към ЕТ „Данивер“: Пламена Плачкова /за адрес ул. „Д-р Н. Ковачев“7/и Нели Иванова /за адрес „Паганини“1/.

Целта е у децата да се развият елементарни метро-ритмични познания, стойка на тялото, пластичност и чувство за естетика. Хореографията на танцовите съчетания за децата е съобразена с общите им физически и психо-ритмични особености, характерни за тази възраст. Запознават се с основни стъпки на модерни танци и модерен балет.

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Заниманията се провеждат два пъти седмично от квалифицирани учители по езика към ЕТ „Данивер“: Милена Върбинска -Станков /за адрес ул. „Д-р Н.Ковачев“7/и Живка Михайлова /за адрес „Паганини“1/. Децата се обучават по специално подготвен учебник „Little Star”. Учебният материал съчетава езиковото забавление и езиковата култура, представени във формата на подходящи за детската възраст стихчета, песни, словесни игри, диалози и картинки за оцветяване. Правилното фонетично поднасяне на подбрани английски думи и изрази е съчетано с интересни за децата картинни форми.
  • ФУТБОЛ - Тренировките с децата се провеждат два пъти в седмицата от квалифицирани треньори по футбол – към „Пловдив Старс“ - Иван Караманов /за децата на ул. „Д-р Н. Ковачев“7/ и към ФА „Супер Старс“ – Александър Даков /за адрес „Паганини“1/. Предлагат се съобразени с възрастта на децата тренировки, упражнения и игри, които създават трайно положително отношение към спортните занимания.

В края на учебната година се провеждат футболни турнири между отборите на детските градини към съответните футболни школи.

  • АРТ-РАБОТИЛНИЦА „ЗАНАЯТИ”Работилницата предлага на децата да се запознаят с техниките на изобразителното изкуство, работа с разнообразни материали и да пробват стари занаяти: моделиране с глина, работа с вълна, рисуване на стъкло, писане на яйца, декорация на керамични съдове и др.

Заниманията се провеждат на малки групи до 12 деца на адрес „Паганини” 1 от „Галиника Арт” ООД – Галина Тодорова – квалифициран специалист в областта на изкуствата и занаятите. Времетраене – един път седмично, продължителност – два учебни часа /60минути/.

  • ЛОГОПЕДКъм детската градина се предлага допълнителна логопедична подкрепа от дипломиран педагогически специалист - логопед и психолог г-жа Снежана Милковски / „ЕС ЕЛ ПИ Терапи” ЕООД/.

 По индивидуален график - два пъти седмично с децата, за които има необходимост и изразено желание от страна на родителите, се осъществява логопедична терапия. Програмата на дейността дава възможност на всяко дете да развие, усъвършенства и коригира езиково-говорните си умения. Работи се по индивидуален план с всяко дете, съобразно възрастта и потребностите му.

  • ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯЕдин път месечно пред децата се изнасят различни детски театрални, куклени или циркови представления.
  • ЕКСКУРЗИИ През месеците октомври и май се организират еднодневни екскурзии до различни дестинации, интересни за децата.