ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Документи

Прикачени документи

Програмна система ДГ Зора 2023-2024
Модел за работа със семейството в периода на адаптация от семейна среда към ДГ
Програма равни възможности - ДГ Зора учебна 2023-2024 година
Мерки за повишаване качеството на образование ДГ ЗОРА 23-24г.
Правилник за квалификационна дейност 2023-2024
Правилник за дейността
Етичен кодекс
Годишен план
Програма равни възможности - ДГ "Зора" - учебна 2022-2023 година
План контролна дейност 2022-2023г.
Правилник за дейността 2022-2023г.
План за празници и развл.2022-2023 за адрес „Паганини“1
План за празници и развл.2022-2023 за адрес „Н.Ковачев“7
Етичен кодекс - 2022-2023г.
Мерки за повишаване качеството на образование ДГ ЗОРА 2022-2023г.
Програмна система 2022-2023г.
ГКП Зора 2022-2023г.
План за квалификационна дейност 2022-2023г.
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от директора на ДГ "Зора" - град Пловдив
Годишен план на контролната дейност на директорката за учебната 2021-2022 година
Програма за превенция на ранното напускане на подлежащите на задължително обучение деца от детската градина - 2021-2022г.
План за празници и развлечения - адрес "Паганини" - 2021-2022г.
Правилник за дейността на ДГ Зора 2021-2022
Етичен кодекс ДГ Зора 2021-2022
Мерки за повишаване качеството на образование 2021-2022г.
План за празници и развлечения
План за работа на педагогическият съвет
План за контролната дейност
Програма равни възможности ДГ Зора 2021-2022г.
План квалификационна дейност 2021-2022г.
ГКП ДГ Зора 2021-2022г.
Програмна система 2021-2022г.
Стратегически план
Програма за превенция на ранното напускане на подлежащите на задължително обучение деца от детската градина 2020/2021 учебна година
Програма за превенция на ранното напускане на подлежащите на задължително обучение деца от детската градина 2020/2021 учебна година
Мерки за повишаване качеството на образование 2020-2021г.
Програма за предоставяне на равни възможности
Планове на ДГ "Зора"
Програмна система
Мерки за повишаване качеството на образование 2019-2020г.
Правилник за дейността
Етичен кодекс
Стратегия за развитие