ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ "ЗОРА", ГРАД ПЛОВДИВ

Председател: Янита Янкова

Основни членове:

  1. Десислава Манева - заместващ председателя
  2. Златина Ранчева
  3. Лиляна Петринска
  4. Веселина Златанска - старши счетоводител Район Централен, Община Пловдив - представител на финансиращия орган в Обществения съвет

Резервни членове:

  1. Атанас Пириндев
  2. Надежда Синапова
  3. Валентина Гочева - старши счетоводител Район Централен, Община Пловдив - резервен представител на финансиращия орган