ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДГ "ЗОРА", ГРАД ПЛОВДИВ

Председател: Иван Андонов

Основни членове:

  1. Дора Янева
  2. Атанас Пириндев
  3. Мариян Дерменджиев
  4. Таня Василева - счетоводител Район Централен, Община Пловдив - представител на финансиращия орган в Обществения съвет

Резервни членове:

  1. Васил Тасков
  2. Лиляна Петринска
  3. Нели Ганевска - старши специалист Район Централен, Община Пловдив - резервен представител на финансиращия орган