ДГ "Зора"
Детска градина в град Пловдив

НП ИКТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИКТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Достъпът до информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за съвременните деца е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е ключов елемент на модерните детска градина и училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, в системата на образованието оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

В Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ са заложени дейности по осигуряване на модерни средства за достъп до образователни ресурси и обучение в системата на предучилищното и училищното образование.

Детска градина „Зора“ се класирa успешно по Национална програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ 2019 и 2022година!

Детската градина беше оборудвана с комплекти интерактивна дъска и късофокусен проектор и на двата адреса – основна сграда – адрес „Д-р Н. Ковачев“7 и втори адрес ул. „Паганини“1 .

За 2021 и 2022 година ДГ „Зора“получава средства и за електронен дневник по Национална програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“.